תרגיל הנעת סילונית נושאת זרם בקרבת מסגרת מוליכה

מאת Tammyaway, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 7 באוגוסט 2017

להשלים