חוק פאראדיי ועקרון לנץ

חוק פאראדיי מספק דרך נוספת לחישוב כא"מ מושרה.
מטרות:
- הלומדים ידעו לחשב כא"ם מושרה בכריכה נעה לתוך שדה מגנטי אחיד.
- הלומדים ידעו לחשב כא"ם מושרה בכריכה בה השדה המגנטי משתנה בקצב לינארי.
- הלומדים ידעו לקבוע את כיוון הזרם הנוצר ע"י הכא"ם המושרה.

שיעורים

06:41 שטף מגנטי וחוק פאראדיי מאת Newton Rulezz, הועלה ע"י איתמר בנית
07:30 חוק לנץ מאת Newton Rulezz, הועלה ע"י איתמר בנית
26:29 כא"מ מושרה בפחות מ-27 דקות מאת 5M Stories, הועלה ע"י איתמר בנית
05:00 חשמל ומגנטיות- 10. חוק ההשראה של פאראדיי מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית
08:24 חשמל ומגנטיות- 9. חוק לנץ מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית
20:01 שיעור כא"מ מושרה - חלק א מאת Tammyaway, הועלה ע"י איתמר בנית
10:38 חוק לנץ מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
09:06 שינוי שטף מגנטי חוק פאראדי מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
11:05 איך למצוא כיוון זרם מושרה מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
07:40 מסגרת נעה בשדה מגנטי מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית

הדגמות

01:41 Physics Demo -- Jumping Ring מאת mittechtv, הועלה ע"י איתמר בנית
03:46 Levitating Barbecue! Electromagnetic Induction מאת Veritasium, הועלה ע"י איתמר בנית
09:21 שימוש בחוק לנץ מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
05:34 אלקטרומגנטיות 2 - מגנטיות יוצרת חשמל מאת מכון דוידסון - סרטוני מדע, הועלה ע"י איתמר בנית
03:23 אלקטרומגנטיות 4 - בונים מיקרופון ורמקול מאת מכון דוידסון - סרטוני מדע, הועלה ע"י איתמר בנית
03:46 חשמל באוויר - פאראדיי קם לתחיה מאת דליה וגנר, הועלה ע"י איתמר בנית
07:45 זרם מושרה - מציאת כיוון הזרם מאת איליה וינוקור, הועלה ע"י איתמר בנית

ניסויים

01:36 Electromagnetic induction experiment מאת Thomas Kim, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

09:29 עמוד 23 תרגיל 5 - השראה א"מ מאת Albert Nabiev, הועלה ע"י איתמר בנית
06:27 השראה אלקטרומגנטית- 1 (סיבוב מוט) מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
12:04 מסגרת בשדה מגנטי בעיה 4 מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
24:41 מתכונת בעיה 2 מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
08:41 תרגיל שינוי שדה מגנטי דרך מסגרת מוליכה מאת Tammyaway, הועלה ע"י איתמר בנית

העמקות

06:31 Why outlets spark when unplugging - EMF & Inductor מאת Physics Girl, הועלה ע"י איתמר בנית