מסגרת נעה בשדה מגנטי

מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 28 באוגוסט 2017

להשלים