חשמל ומגנטיות- 23. חיבור נגדים במקביל

מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 23 בפברואר 2015

להשלים