חשמל ומגנטיות- 9. חוק לנץ

מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 30 במרץ 2015

להשלים