חשמל ומגנטיות- 10. חוק ההשראה של פאראדיי

מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 30 במרץ 2015

להשלים