עמוד 23 תרגיל 5 - השראה א"מ

מאת Albert Nabiev, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 20 במאי 2019