שינוי שטף מגנטי חוק פאראדי

מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 4 בדצמבר 2015

להשלים