תורת החשמל 20 - חיבור נגדים במקביל תרגיל 1

מאת TheDakoKnowledge, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 18 באפריל 2016

להשלים