תורת החשמל 21 חיבור נגדים במקביל תרגיל מספר 2

מאת TheDakoKnowledge, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 18 באפריל 2016

להשלים